EKHO kisokos

EKHO

Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) olyan adózási forma, amit meghatározott foglalkozások művelői választhatnak – leginkább a művészet, a média és a sport területén –, ha van olyan bevételük is, ami után az általános szabályok szerint fizetik meg a közterheket (akár úgy, hogy az ekhós bevétel egy részére az általános szabályokat alkalmazzák, az e feletti részre pedig az az ekhót). Fontos, hogy az EKHO nem vállalkozói adónem.

EKHO Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás kisokos

Mikor választhatod?

Magánszemélyeknek

Az ekhózás független attól, hogy te magad vállalkozó vagy vagy sem. Vagyis alkalmazható az ekho akkor is, ha egyéni vállalkozó vagy.

Ha kizárólag olyan tevékenységet végeznél vállalkozóként, ami feljogosít az ekhózásra, és van 36 órát meghaladó munkaviszonyod, vagy nyugdíjas vagy, elképzelhető, hogy nincs szükséged vállalkozásra, de az is lehet, hogy vállalkozásod mellett, bizonyos tevékenységeid végzéséhez veszed igénybe az ekho lehetőségét. Javasoljuk, hogy konzultálj szakértővel!

Ekhoval kapcsolatos költségek

Az ekho alapja az a bevétel, amit a foglalkozás listában szereplő foglalkozással szereztél magánszemélyként, feltéve, ha a minimális járulék már megfizetésre került (azaz rendelkezel olyan jövedelemmel, amely után az általános szabályok szerint fizeted meg a közterheket). Amennyiben nem, úgy az ekhós szerződés szerinti összegből csak az e feletti rész az ekho alapja. Ha áfa fizetésére is kötelezett vagy, a bevételből levonandó az általános forgalmi adó. Neked ennyi ekhót kell fizetned:

15%

Alapesetben magánszemélynek az ekhoalap összegéből ennyit fizetendő.

9,5%

Abban az esetben, ha az adóévben 183 napot meghaladóan nyugdíjas vagy, és a kifizetést megelőzően erről nyilatkozol.

9,5%

Ekho terheli az EGT-államban biztosított személynek juttatott, az ekho alapjául szolgáló bevételt, megállapítani és levonni a kifizető feladata.

A kifizető feladatai:

Ha a magánszemély az ekho szerinti adózást választja, a vele munkaviszonyra, vállalkozási tevékenységre, megbízásra szerződő kifizető, munkáltató is kötelessé válik az ekho alkalmazására (további infó: NAV információs füzet, 5. oldal).

Mentesül a kifizető a fenti feladatok alól, ha a magánszemély a vállalkozási vagy eseti megbízási szerződés alapján nyilatkozik arról, hogy az ekho megállapítását és bevallását átvállalja a kifizetőtől.

Korábban a kifizetőnek 13% az ekhot kellett fizetnie az ekhoalap után, ezt 2022. szeptember 1-jével a 2022-es évre, vagyis 2022.12.31-ig eltörölték.

Tudtad?

Ha a magánszemély munkaviszony alapján folytat ekho választására jogosító tevékenységet, akkor a munkáltató az adott hónap első napján érvényes minimálbért meghaladó részre veheti csak figyelembe a munkavállalója ekhós nyilatkozatát.

Tudtad?

Nyugdíjszolgáltatás esetén az ellátási alap számításánál keresetként, jövedelemként annak az ekhoalapnak a 61 százalékát kell figyelembe venni, amely után a magánszemélyt terhelő ekho mértéke 15 százalék volt.

Tudtad?

Az ekho nem alkalmazható devizában (valutában), értékpapírban vagy természetben megszerzett vagyoni értékre.

Tudtad?

Az ekho szabályai szerint adózó bevétel, ellenérték a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások (mint például a gyed, táppénz) számításakor nem vehető figyelembe.

Előnyök

A jogszerűen ekhoalapként figyelembe vett bevétel után megfizetett ekho kiváltja a következőket:

Figyelem!

Az állami költségvetésbe fizetett ekho alapján jogosulttá válsz egészségügyi szolgáltatásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, baleseti járadékra és nyugdíjbiztosítási ellátásra (kivéve, ha EGT-államban vagy biztosítva), de az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira, például táppénzre nem!

Teendők

Ekhóval kapcsolatos teendők

Nyilatkoznod kell az ekho választásáról a kifizető felé

Ha jogosult vagy az ekho választására magánszemélyként, és az ehhez kapcsolódó foglalkozásodat munkaviszonyban vagy tartós megbízási jogviszonyban folytatod, az ekho választására és mértékére vonatkozó írásbeli nyilatkozatodat az adóévben bármikor megteheted. Ha vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végzed a tevékenységet, még a bevétel kifizetése előtt kell nyilatkoznod.

A kifizető az adóévben mindaddig a nyilatkozat szerint vonja az ekhot, amíg a magánszemély vissza nem vonja azt. A magánszemélynek a számfejtést megelőzően az adóévben esedékes további kifizetésekre vissza kell vonnia az ekho választására tett nyilatkozatát, ha az esedékes bevételére vagy annak egy részére a bevétel nagysága alapján a továbbiakban az ekho már nem alkalmazható az adóévben. Ha a magánszemély a tevékenységét vállalkozási szerződés vagy eseti megbízási szerződés alapján végzi, az ekho választásáról az őt megillető bevétel kifizetése előtt kell nyilatkoznia.

Tüntesd fel ekhós bevételedet az szja-bevallásban!

2024.05.20.

Önadózóként az adóévről szóló személyi jövedelemadó-bevallásában kell feltüntetned az ekhoalapként figyelembe vett bevételeidet és az abból levont ekho összegét, a kifizetőtől átvállalt és a magánszemélyt terhelő összegek szerint külön-külön. Ezt megteheted a NAV által összeállított bevallástervezet segítségével vagy a NAV közreműködése nélkül benyújtott szja-bevallással.

Ha a kifizetőnek tett nyilatkozata alapján a magánszemély valamely bevételéből ekhót vontak, de erre a magánszemély nem lett volna jogosult, akkor e bevétel ekhoalapnak tekintett részét az szja-kötelezettség megállapításánál figyelembe kell venni a kifizetővel fennálló jogviszony szerinti jogcímen. (Részletek: NAV Információs füzet, 10.o)

Fizesd be az ekhót!

negyedévente

Az ekhot negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 12-éig kell befizetned, amennyiben nem a kifizető vonja és fizeti be.

A magánszemély által jogszerűen ekhoalapként figyelembe vett bevételt az Szja tv. szerinti adóköteles jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni, és nem minősül vállalkozói bevételnek sem.

Vezess nyilvántartást!

Az Szja tv. rendelkezéseiben előírt nyilvántartásokat úgy kell vezetned, hogy azok alkalmasak legyenek az ekhoval összefüggő kötelezettségek és jogosultságok alátámasztására.

Tudtad?

Ha a magánszemély munkaviszony alapján folytat ekho választására jogosító tevékenységet, akkor a munkáltató az adott hónap első napján érvényes minimálbért meghaladó részre veheti csak figyelembe a munkavállalója ekhós nyilatkozatát.

Tudtad?

Nyugdíjszolgáltatás esetén az ellátási alap számításánál keresetként, jövedelemként annak az ekhoalapnak a 61 százalékát kell figyelembe venni, amely után a magánszemélyt terhelő ekho mértéke 15 százalék volt.

Tudtad?

Az ekho nem alkalmazható devizában (valutában), értékpapírban vagy természetben megszerzett vagyoni értékre.

Tudtad?

Az ekho szabályai szerint adózó bevétel, ellenérték a pénzbeli egészségbiztosítási ellátások (mint például a gyed, táppénz) számításakor nem vehető figyelembe.