TAO kisokos

Tao

Társasági adó

Minden társas vállalkozás két adózási mód közül választhat, ezek közül az alapértelmezett a társasági adó. Ez a legáltalánosabb adózási forma cégek számára.
A számított adót többféle jogcímen adókedvezmények is csökkenthetik.

TAO - társasági adó kisokos

Mikor választhatod?

Társas vállalkozásoknak

A tao a társas vállalkozások fő adóneme. Ide tartoznak a gazdasági társaságok (ami nem csak kft. vagy bt. lehet), az egyéni cégek, ügyvédi irodák, egyesületek, alapítványok és a szövetkezetek is.

Tao várható adókötelezettségek

Társasági adó (9%)

Bizonyos feltételek teljesülése esetén minimum adófizetés keletkezik akkor is, ha nincs pozitív eredmény.

Osztalékadó

Csak akkor fizetendő az osztalék után szja és szocho, ha az kifizetésre is kerül a magánszemély tulajdonosnak.

Szja (15%)

Társadalombiztosítási járulék (18,5 %)

Szocho (szociális hozzájárulási adó, 13%)

Az osztalék esetében is fizetendő, kivéve, ha elérted a szociális hozzájárulás maximális felső határát.

Munkavállalói közterhek

Ha vannak munkavállalóid, a közterheket meg kell fizetned utánuk, bizonyos esetekben magad után, mint tulajdonos után is.

Iparűzési adó (max. 2%)

Tudtad?

Társasági adó alkalmazása esetén nem vagy köteles – de nem is minden esetben lehetséges – osztalékot kivenni minden évben.

Tudtad?

Nem minden tao-alanynak kötelező a könyvelő alkalmazása, de mindenkinek ajánlott. Arra is figyelj, hogy felmerülhet könyvvizsgálati kötelezettség is!

székhely, telephely függő – az aktuális iparűzési adó kulcsokról az Államkincstár oldalán tudsz tájékozódni.

A 2023-as évtől változásokat vezettek be az iparűzési adóval kapcsolatban. A könnyítés lényege, hogy lehetőség nyílt különböző bevételi sávok melletti fix összegű iparűzési adó fizetésre azoknak a kisvállalkozóknak, akiknek a bevételük nem haladja meg a 25 millió forintot. Tehát az iparűzési adó egyszerűsített megállapítási módját választani lehet. A változásokról ide kattintva olvashatsz részletesebben.

Kedvezmények/előnyök

Adónemválasztás

Tao-előleg bevallás

Ha korábban kivás voltál, de visszatérnél a TAO alá, akkor 60 napon belül kell a társaságiadó-előleget bevallani.

Tao-előleg befizetés

2024.05.31.

Az adóévet követő ötödik hónap (május) utolsó napjáig kell feltüntetned az előlegeket. Így a 2343TAO jelű bevallásodon a bevallási időszak záró dátuma 2024. május 31. A későbbiekben az adóelőleget negyedévenként a negyedévet követő hónap huszadik napjáig kell megfizetni. Ha a Tao törvény szerint havi előleg fizetésre vagy kötelezett, akkor pedig a hónap huszadik napjáig szükséges teljesíteni a befizetést.

Rendszeres teendőid

Kettős könyvvitelt kell vezetned

folyamatos

A kettős könyvvitel követelménye, hogy a gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában lévő eszközökről és azok forrásairól, illetve a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartást köteles vezetni, amely az eszközökben és a forrásokban bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja.

Beszámolót kell benyújtanod

2024.05.31.

Számviteli beszámoló elkészítésére és közzétételére minden a számvitelről szóló törvényben felsorolt gazdálkodó, gazdasági társaság és egyéb szervezet kötelezett. Ennek határideje főszabály szerint az üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napja. Naptári évvel egyező üzleti év esetén következő év május 31.

Tao adóbevallást kell készítened

évente

A beszámolóra nyitva álló határidőig kell a társasági adóbevallást is teljesítened az adott üzleti évről. Ezzel egyidejűleg a bevallás automatikusan kezeli az előlegbevallást is a következő 12 hónapra/4 negyedévre.

Tevékenységedtől függően egyéb bevallások is kellhetnek, pl. áfa, járulék, cégautóadó, innovációs hozzájárulás, élelmiszeradó, turizmusfejlesztési adó, környezetvédelmi termékdíj, jövedéki adó, stb.

Iparűzési adóbevallást kell készítened

2024.05.31.

Többféle adóalap-megállapítási módszer lehetséges, cég- és árbevétel specifikusan. Az adó mértéke 0-2% között lehet. Adóalap és adókedvezmények a helyi rendeletek szerint eltérőek lehetnek. Benyújtási határidő május 31. 

Ebben kell a következő 2 félévre az adóelőlegeket is megállapítani. Adóelőleg fizetés időpontja: 03.16 és 09.15. A 2023-as évi változásokról iparűzési adó tekintetében ide kattintva olvashatsz.

Tudtad?

Társasági adó alkalmazása esetén nem vagy köteles – de nem is minden esetben lehetséges – osztalékot kivenni minden évben.

Tudtad?

Nem minden tao-alanynak kötelező a könyvelő alkalmazása, de mindenkinek ajánlott. Arra is figyelj, hogy felmerülhet könyvvizsgálati kötelezettség is.​