kiva kisokos

Kiva

Kisvállalati adó

A kisvállalati adó egyszerűsített adónem, amely két, a vállalkozások által fizetendő adónemet vált ki: a szociális hozzájárulási adót, és a társasági adót. Egyik nagy előnye, hogy a vállalkozásban keletkezett nyereséget és bértömeget azonos kulccsal terheli, ezáltal jobban ösztönöz a foglalkoztatásra. Az adóalap meghatározásának módja lehetővé teszi a vállalkozás vagyonának növelését, mivel az új beruházások megvalósítását is ösztönzi azáltal, hogy sosem a nyereséget adóztatja, hanem mindig csak a kivett jövedelmet.

KIVA - kisvállalati adó kisokos

Mikor választhatod?

Társas vállalkozást szükséges alapítanod a kisvállalati adózáshoz

A kiva többek között választható kft., bt. , kkt., zrt., egyéni cég és ügyvédi iroda számára is. Kettős könyvelésre lesz szükség és nyitó mérleget csak abban az esetben kell készítened, ha tao-ról a kiva adónemre térsz át. Emellett ne feledkezz meg arról sem, hogy vállalkozói bankszámlára is szükséged lesz, ha társas vállalkozást alapítasz!

Kisvállalati adó várható adókötelezettségek

Adóelőleg és adó megfizetése negyedévente

  • fizetendő személyi jellegű kifizetések
  • főszabály szerint a bevételként elszámolt és negyedévben jóváhagyott fizetendő osztalék különbözete (azzal, hogy a jóváhagyott fizetendő osztalék összegébe nem tartozik bele a kivaalanyiságot megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka terhére a kivaalanyiság időszakában jóváhagyásra kerülő osztalék)
  • a kivaelőleg mértéke 10%

Éves adó

Fontos: az előlegszámításnál figyelembe vett adóalapokat még korrigálni kell, különböző növelő és csökkentő tételekkel. Ezek megállapításához feltétlenül szükséged lesz a könyvelőre!

Iparűzési adó

A 2023-as évtől változásokat vezettek be az iparűzési adóval kapcsolatban. A könnyítés lényege, hogy lehetőség nyílt különböző bevételi sávok melletti fix összegű iparűzési adó fizetésre azoknak a kisvállalkozóknak, akiknek a bevételük nem haladja meg a 25 millió forintot.Tehát az iparűzési adó egyszerűsített megállapítási módját választani lehet. A változásokról ide kattintva olvashatsz részletesebben. Az aktuális iparűzési adó kulcsokról az Államkincstár oldalán tudsz tájékozódni.

Kamarai hozzájárulás

Évente 5 000 Ft, ha csak a Kereskedelmi és Iparkamarához tartozol.

Áfa

Kiva kalkulátor

Megéri neked? A Pénzügyminisztérium kiva-kalkulátorával kiszámolhatod!

átalányadó kalkulátor

Kiva előnyök/kedvezmények

Tudtad?

*A szociális hozzájárulási adót érintő foglalkoztatással összefüggő kedvezmények az alábbiakra vonatkozik: munkaerőpiacra lépők, három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők, megváltozott munkaképességű személyek, szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, illetve kutatók foglalkoztatása és kutatás-fejlesztési tevékenység utáni kedvezmények.

Teendők

Adónemválasztás

Bejelentkezés a kiva alá

adóalanyiság megkezdése előtti hónap

Amennyiben nem induláskor választottad a KIVA adónemet, akkor kiva alanyiság a bejelentkezést követő hónap első napján jön létre. Tehát ha például október 1-től a kiva alanya szeretnél lenni, azt szeptemberben be kell jelentened. Ebben az esetben a 24T201T nevű változásbejelentőt kell benyújtanod az adóhatóság részére, melyen jelölhető, hogy kiva szerint szeretnél adózni. (A bejelentés visszavonható, erre a bejelentés napjától számított 30 napon belül van lehetőség.) Amennyiben a bejelentés visszavonásra kerül, akkor a kiva alanyiság nem jön létre a következő hónap első napjától.

Nyitómérleg készítése adónemváltás esetén

Kivásként a számviteli törvény hatálya alatt fogsz tevékenykedni, ezért az üzleti év zárásához mindenképpen könyvelőre lesz szükséged, valamint adónemváltás esetén nyitómérleget is kell készíteni.

Rendszeres teendőid kivásként

Járulékbevallás és -fizetés havonta

havonta

A tárgyhót követő hónap 12. napjáig be kell adnod a bevallást a személyi jellegű kifizetések tekintetében, és havi járulékfizetésre is kötelezett vagy eddig az időpontig, amennyiben van bármilyen kivét az adott hónapban (pl. bér, reprezentációs költség, stb.).

Kiva előlegbevallás és befizetés

negyedévente

Az előleget negyedévente vagy köteles bevallani és megfizetni. Az előlegbevallás 2024-ben a 24KIVA jelű nyomtatványon a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig beadandó és legkésőbb eddig az időpontig fizetendő az adóelőleg. A 2024-es év első előleg bevallás és befizetés esedékessége – a 2024. január 1. és 2024. március 31. közötti időszakot érintően – 2024. április 20-a.

→ Költségeid és teendőid pontos nyomonkövetésére használd a Számlázz.hu QUiCK pénzügyi modulját! 

Kiva bevallás

2024.05.31.

A kisvállalati adó alapját és az adót adóévenként kell megállapítanod, és az adóévet követő május 31-ig be kell vallanod. Mivel év közben csak előlegeket kell bevallanod (csak a bérjellegű tételek és az osztalékot figyelembe vételével), a beszámoló elkészültekor egy bevallás is készül, amely esetében már több korrekciós tényezőt figyelembe kell venni.

→ Költségeid és teendőid pontos nyomonkövetésére használd a Számlázz.hu QUiCK pénzügyi modulját!

Tudtad?

A kiva azoknak ajánlott, akiknél a személyi jellegű kifizetések jellemzően meghaladják a vállalkozás nyereségét, illetve amelyek a nyereségük visszaforgatásával vagy tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik.

Számviteli beszámoló

2024.05.31.

A tárgyévet követő év május 31-ig a kettős könyvelésből fakadóan számviteli beszámolót kell készíteni.

Iparűzési adóbevallás

2024.05.31.

Amennyiben az egyszerűsített (sávos) ipa alá tartozol, úgy alapesetben nem kell bevallást benyújtanod (azonban vannak kivételek, például sávváltásnál). A cégnek számos egyéb kötelezettsége lehet, különböző feltételek szerint. Például, ha van személyautó a cég tulajdonában, cégautóadót kell fizetni, de számos más teendő is felmerülhet. A részletekről a könyvelőd tud pontos tájékoztatást adni.

Tudtad?

*A szociális hozzájárulási adót érintő foglalkoztatással összefüggő kedvezmények az alábbiakra vonatkozik: munkaerőpiacra lépők, három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők, megváltozott munkaképességű személyek, szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, illetve kutatók foglalkoztatása és kutatás-fejlesztési tevékenység utáni kedvezmények.

Tudtad?

*A szociális hozzájárulási adót érintő foglalkoztatással összefüggő kedvezmények az alábbiakra vonatkozik: munkaerőpiacra lépők, három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők, megváltozott munkaképességű személyek, szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, illetve kutatók foglalkoztatása és kutatás-fejlesztési tevékenység utáni kedvezmények.

Tudtad?

A kiva azoknak ajánlott, akiknél a személyi jellegű kifizetések jellemzően meghaladják a vállalkozás nyereségét, illetve amelyek a nyereségük visszaforgatásával vagy tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik.