VSZJA kisokos

Vszja

vállalkozói személyi jövedelemadó

A vállalkozói személyi jövedelemadó a legáltalánosabb adózási forma egyéni vállalkozóknak. A vállalkozásod működésével kapcsolatos költségeidet tételesen számolod el, és ennek megfelelően adózol. Ez akkor érheti meg neked, ha a valódi elszámolható költségeid meghaladják az átalányadózásnál figyelembe vehető költséghányadot, illetőleg több bevételed keletkezik, mint amennyit az átalányadózás enged. Ha kevés a vállalkozói költséged, érdemes más megoldást is fontolóra venned.

VSZJA - Vállalkozói személyi jövedelemadó kisokos

Mikor választhatod?

Egyéni vállalkozóknak​

Ahhoz, hogy a tételes költségelszámolást alkalmazhasd, egyéni vállalkozóként kell működnöd.

Várható vszja adókötelezettségeid

Vállalkozói kivét után fizetendő közterhek

Szja (15%) - negyedévente előleg fizetési kötelezettség

Szocho (13%) havonta

Tb-járulék (18,5%) havonta

Vállalkozói osztalékalap után fizetendő közterhek

15% osztalékadó (szja)

13% mértékű szocho, kivéve ha elérted a szocho plafont

Egyéb közterhek

Vállalkozói személyi jövedelemadó (9%)

Főszabály szerint a pozitív vállalkozói adóalap után vagy a törvény által meghatározott esetben a jövedelem (nyereség-)minimum után.

Iparűzési adó​

2023-ban bevezetésre került az egyszerűsített (sávos) iparűzési adó. Az iparűzési adóval kapcsolatos 2023-as könnyítés lényege, hogy már lehetőség van különböző bevételi sávok melletti fix összegű iparűzési adó fizetésre azoknak a kisvállalkozóknak, akiknek a bevételük nem haladja meg a 25 millió forintot. Azaz lehetőség van az iparűzési adó egyszerűsített megállapítási módját választani. További információkat itt olvashatsz a 2023-as évi változásokról.

Egyéb esetben normál ipa megállapítást alkalmazhatsz (nettó bevétel – elszámolható költségek = ipa adóalap). Ha szüneteltetésre kerülne sor, úgy érdemes átgondolni, hogy megéri-e neked az egyszerűsített (sávos) ipa, hiszen 2024-től csak abban az esetben arányosodik az aktív napokra az egyszerűsített (sávos) ipa összege, ha a szüneteltetett napok száma egybefüggően eléri a 181 napot. Ez azt jelenti, hogy ha a szüneteltetett időszak 181 napnál kevesebb, úgy a teljes évre előírt ipá-t meg kell fizetned.

Iparűzési adó kalkulátor

Kíváncsi vagy, melyik lenne számodra a legmegfelelőbb iparűzési adó számítási módszer a 2023-as évre? A QUiCK Ipa kalkulátora ebben tud segíteni neked.

átalányadó kalkulátor

Kamarai hozzájárulás

Évente 5.000 Ft, ha csak a Kereskedelmi és Iparkamarához tartozol.

Áfa

Főszabály szerint akkor, ha nem választasz alanyi adómentességet, vagy meghaladod az értékhatárt, és áfakörbe kerülsz.

Vszja kalkulátor

Fontos! A kalkulátor 2023-as adatokkal számol! Megéri neked? Előzetes számításokhoz használd a NAV kalkulátorát:
átalányadó kalkulátor

A vszja kalkulátort a Vállalkozói kalkulátor nevű kártyára kattintva éred el a letöltött Excel-tábla Általános szabályok fülén. A táblázat másik füle egy átalányadó-kalkulátort tartalmaz, melynek segítségével azt is áttekintheted, hogyan járnál átalányadózás választása esetén.

Tudtad?

A vállalkozói kivét összegét a vállalkozó maga határozza meg, nulla is lehet. Főfoglalkozású egyéni vállalkozó esetén, legalább a minimálbér/garantált bérminimum alapulvételével kell megállapítani a tb-járulékot. A szocho alapja pedig legalább a minimálbér/garantált bérminimum 112,5 százaléka.

Tudtad?

Az alanyi adómentesség szabályai nem változtak, éves szinten 12 millió forint, ha év közben kezdted a vállalkozásod, naptári napokra arányosítva kell meghatározni az AAM keretet. Ha átléped az értékhatárt, áfakörbe kerülsz.

Tudtad?

A vállalkozói adóalap:
Nulla, ha a vállalkozói jövedelem negatív, egyébként a vállalkozói jövedelem csökkentve (legfeljebb a jövedelem 50%-áig) a korábbi évek elhatárolt veszteségével.

Ha a kedvezményekkel nem csökkentett vállalkozói jövedelem nem éri el az elvárt minimumot, akkor a vállalkozó választhat, hogy az adót az elvárt minimum után fizeti meg, vagy nyilatkozattal támasztja alá az elvártnál kisebb vagy negatív eredmény valószerűségét. Jövedelem-(nyereség-)minimum = a vállalkozói bevétel 2%-a.

Kedvezmények/előnyök

Teendők

Vállalkozási forma

Ahhoz, hogy a tételes költségelszámolást alkalmazhasd, egyéni vállalkozóként kell működnöd. Adónem váltás esetén, ha eddig is egyéni vállalkozó voltál, nincs további teendőd.

Adónemválasztás

Jelentsd be a biztosítási jogviszonyt!

Be kell adnod a 24T1041 adatlapot az új biztosítotti jogviszony létrejötte miatt (főállásúként és másodállásúként is). Nyugdíjasként ezt nem szükséges megtenned.

Rendszeres teendőid

Járulékbevallást kell készítened minden hónapban!

havonta

A társadalombiztosítási járulékról és szociális hozzájárulási adóról a tárgyhót követő hónap 12. napjáig kell beadnod a bevallást és megfizetni ezeket a kötelezettségeket.

quick_logo
A Számlázz.hu vezérlőpultján érheted el a Keret- és adófigyelőt, ami alkalmas az alanyi adómentes keret figyelésére. A QUiCK felületére átlépve követheted havi eredményedet, áfakörösként pedig áfapozíciódat.

Fizesd be az szja- és a vállalkozói osztalékalap utáni előleget!

negyedévente

A tárgynegyedévet követő hónap (január, április, július, október) 12. jövedelemadó előleget kell fizetned.

Add be az szja bevallásodat!

2024.05.21.

Évente egyszer személyi jövedelemadó bevallást kell készítened a tárgyévet követő év május 21-ig (a 23SZJA nyomtatványon). Ebben a bevallásban kell szerepeltetned az osztalékalapot és az utána fizetendő személyi jövedelemadót is eddig az időpontig vagy köteles megfizetni.

Pénztárkönyvet/naplófőkönyvet kell vezetned

folyamatosan

Egyéni vállalkozóként a naplófőkönyvet köteles vagy úgy vezetni, hogy zárt rendszerben nyomon követhető legyen minden a tevékenységeddel kapcsolatos pénzbevételt vagy -kiadást eredményező gazdasági esemény.

Figyelem! Egyéb részletező nyilvántartásokra is szükség lehet!

Tudtad?

A vállalkozói kivét összegét a vállalkozó maga határozza meg, nulla is lehet. Azonban főfoglalkozású vállalkozó esetén, legalább a minimálbér/garantált bérminimum alapul vételével kell megállapítani a tb-járulékot. A szocho alapja pedig legalább a minimálbér/garantált bérminimum 112,5 százaléka.

Tudtad?

Az alanyi adómentesség szabályai nem változtak, éves szinten 12 millió forint, ha év közben kezdted a vállalkozásod, úgy naptári napokra arányosítva kell meghatározni az AAM keretet. Ha átléped az értékhatárt, áfakörbe kerülsz át.

Tudtad?

A vállalkozói adóalap:
nulla, ha a vállalkozói jövedelem negatív, egyébként a vállalkozói jövedelem csökkentve (legfeljebb a jövedelem 50%-áig) a korábbi évek elhatárolt veszteségével.

Ha a kedvezményekkel nem csökkentett vállalkozói jövedelem nem éri el az elvárt minimumot, akkor a vállalkozó választhat, hogy az adót az elvárt minimum után fizeti meg, vagy nyilatkozattal támasztja alá az elvártnál kisebb vagy negatív eredmény valószerűségét. Jövedelem-(nyereség-)minimum = a vállalkozói bevétel 2%-a.